BØN OG BIBELEN


Lidt fra Bibelen om bøn

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.

Matthæusevangeliet kapitel 7, vers 7-8


Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det. Når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget mod nogen, for at også jeres fader i himlene kan tilgive jeres overtrædelser.
 Markusevangeliet kapitel 11, vers 24-25


Når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I
Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 5-8


Derfor skal I bede således:Vor Fader, du som er i himlene!Helliget blive dit navn,komme dit rige,ske din viljesom i himlen således også på jorden;giv os i dag vort daglige brød,og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,og led os ikke ind i fristelse,men fri os fra det onde.For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
 Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 9-13


Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.
Romerbrevet kapitel 12, vers 12


Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.
Johannesevangeliet kapitel 16, vers 23


Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Filipperbrevet kapitel 4, vers 6-7 


Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig.
Jesus i Johannesevangeliet kapitel 17, vers 9


Men jeg beder til digi nådens tid, Herre,svar mig i din store trofasthed, Gud,med din sikre hjælp!Red mig op af dyndet, så jeg ikke synker til bunds,red mig fra dem, der hader mig, og fra det dybe vand!Lad ikke strømmen skylle sammen over mig,lad ikke dybet opsluge mig,
David i Salmernes bog kapitel 69, vers 14-16


Hør min klage, Gud,lyt til min bøn!Fra jordens enderåber jeg til dig,når jeg føler afmagt.
David i Salmernes bog kapitel 61, vers 2-3

Alle mennesker

"Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker; bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed. Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden." 1. Tim 2:1-4

Fadervor

Fadervor

 Derfor skal I bede således:
      Vor Fader, du som er i himlene!
      Helliget blive dit navn,
       komme dit rige,
      ske din vilje
      som i himlen således også på jorden;
        giv os i dag vort daglige brød,
         og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
         og led os ikke ind i fristelse,
      men fri os fra det onde.
       For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.


Mattæus 6: 9-13  (dk1992) 

IMG_8494-3


Fri for bekymring

”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.  Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.”

1.Pet.5:6-7 


”Kast din byrde på Herren, så vil han bære den for dig.”  

Sl. 55:23.

55 bønner fra Bibelen

1. 1 Mos 18,20-33:  Abrahams bøn for Sodoma

2.  Mos 32,4-14: Jakob bøn om nåde for Esau

3.   2 Mos 3,1-4,18: Moses’ bøn ved Den brændende tornebusk

4. 2 Mos 15,1-18: Moses’ takkesang ved det Røde hav

5.  2 Mos 32,7-14: Moses’ første bøn for Israels synd

6. 2 Mos 32,31-34: Moses’ anden bøn for Israels synd

7.  2 Mos 33,12-34,9: Moses’ bøn om Guds nærvær

8. 4 Mos 11,10-30 Moses’ bøn i modløshed

9. 4 Mos 14,10-20 Moses’ bøn efter folkets oprør

10.  5 Mos 9,18-20
 5 Mos 9,25-29 Moses’ 40 dages bøn

11. Jos 7,3-13  Josvas bøn

12. 1 Sam 1,1-20 Hannas bøn om en søn

13. 1 Sam 2,1-10 Hannas takkebøn

14. 2 Sam 7,18-29 Davids lovsang for Guds kongedømme

15.  2 Sam 22,1-51 Davids takkesang for Herrens befrielse fra Saul

16. 1 Kong 3,4-15 Salomos bøn om visdom

17. 1 Kong 8,22-61 Salomos bøn ved indvielsen af templet

18.  1 Kong 19,9-18 Elias’ bøn af selvmedlidenhed

19. 2 Kong 19,14-19 Hizkijas bøn om befrielse

20. 2 Kong 20,1-6 Hizkijas bøn om helbredelse

21. 1 Krøn 4,10  Jabes’ bøn

22. 1 Krøn 17,16-27 Davids takkebøn

23. 1 Krøn 29,10-20 Davids bøn om folkets gavmildhed

24. 2 Krøn 20,1-23 Joshafats bøn i en krisesituation

25.  Ezra 9,3-10,4 Ezras bøn for nationens synd

26. Neh 1,3-11  Nehemias’ bøn for Jerusalems tilstand

27. Sl 8  Davids takkebøn

29.  Sl 19  Davids bøn om et rent hjerte

30.  Sl 51  Davids bøn om tilgivelse

31.  Sl 139  Davids bøn om ledelse

32. Es 64,1-11  Esajas’ bøn om nåde

33. Jer 32,17-27  Jeremias’ takkebøn for Guds visdom

34.  Dan 9,4-19  Daniels bekendelses bøn for Jerusalem

35. Hab 3,1-19  Habakkuks takkebøn

36. Matt 6,9-13  Fadervor – Herrens bøn

37. Luk 1,46-55  Marias lovsang

38. Luk 1,67-80  Zakarias’ lovsang

39. Joh 17,1-26  Jesu sidste bøn

40. ApG 4,23-31  Menighedens bøn om fuld frimodighed

41. Ef 1,15-23  Bøn for menigheden om erkendelse af Guds magt i

42. Ef 3,14-21  Bøn for menigheden om styrke og indsigt

43. Fil 1,3-11  Bøn for menigheden om kærlighed og dømmekraft

44.  Kol 1,3-11  Bøn for menigheden om fuld kundskab om Guds vilje

45. 1 Thess 1,2-10 Tak til Gud for menighedens modtagelse af Ordet

46. 2 Thess 1,3-12 Tak til Gud for menighedens tro og udholdenhed

47. Åb 1,1-8  Betragte Jesus som dem herliggjorte søn

48. Åb 1,12-18  Se Kristus komme til dig

49 Åb 4,1-11
                Åb 5,6-8  Lade Jesus føre dig ind foran tronen

50. Åb 5  Betragte Jesus som det slagtede lam

51. Åb 5,9-14  Lammet er værdigt

52. Åb 7,9-17  Den store hvide flok

53. Åb 11,15-19  Tilbedelse og bøn i himlen

54. Åb 16,5-7  Tilbedelse og bøn

55. Åb 19,1-10  Jubel over Babylons fald og lammets bryllup


Hentet fra:  http://www.bedehus.dk 


© Agner Ebild 2011