Fadervor

Fadervor

 Derfor skal I bede således:
      Vor Fader, du som er i himlene!
      Helliget blive dit navn,
       komme dit rige,
      ske din vilje
      som i himlen således også på jorden;
        giv os i dag vort daglige brød,
         og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
         og led os ikke ind i fristelse,
      men fri os fra det onde.
       For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.


Mattæus 6: 9-13  (dk1992) 

IMG_8494-3


© Agner Ebild 2011