100 mest populære bibelvers

Verdens 100 mest populære bibelvers.

 

Verdens 100 mest populære bibelvers.

 

1. Johannesevangeliet 3:16

”For således elskede Gud verden, at han gav sinenbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigtliv”. 

 

2. Jeremias bog 29:11

”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, sigerHerren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.”

 

3. Romerbrevet 8:28

”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, derelsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.”

 

4. Fillipperbrevet 4:13

”Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.”

 

5. Første Mosebog 1:1

”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.”

 

6. Ordsprogenes bog 3:5

”Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt.”

 

7. Ordsprogenes bog 3:6

”Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.”

 

8. Romerbrevet 12:2

”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jerforvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: detgode, det som behager ham, det fuldkomne.”

 

9. Fillipperbrevet 4:6

 ”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alleforhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.”

 

10. Matthæusevangeliet 28:19

”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til minedisciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.”

 

11. Efeserbrevet 2:8

”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldesikke jer selv, gaven er Guds.”

 

12. Galaterbrevet 5:22

”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred,tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed.”

 

13. Romerbrevet 12:1

”Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed,til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud tilbehag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste.”

 

14. Johannesevangeliet 10:10

”Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge.Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.”

 

15. Apostlenes gerninger 18:10

” Og ingen skal lægge hånd på dig og gøre dig fortræd;for jeg har et talstærkt folk i denne by”.

 

16. Apostlenes gerninger 18:9

”Og Herren sagde til Paulus i et syn om natten: 'Frygtikke! Men tal, og ti ikke, for jeg er med dig.'”

 

17. Apostlenes gerninger 18:11

”Så boede Paulus dér i halvandet år og underviste om Guds ord iblandt dem.”

 

18. Galaterbrevet 2:20

”Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sigselv hen for mig.”

 

19. Første Johannesbrev 1:9

”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.”

 

20. Romerbrevet 3:23

”For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud.”

 

21. Johannesevangeliet 14:6

"Jesus sagde til ham: 'Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.'”

 

22. Matthæusevangliet 28:20

 ”Og idet I lærer dem at holde alt det, som jeghar befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

 

23. Romerbrevet 5:8

”Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristusdøde for os, mens vi endnu var syndere.”

 

24. Fillipperbrevet 4:8

”I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der erædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad derer værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal Ilægge jer på sinde.”

 

25. Fillipperbretvet 4:7

”Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevarejeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.”

 

26. Josvabogen 1:9

”Jeg har jo indsat dig; vær modig og stærk! Nær ikkerædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor dugår.”

 

27. Esajas bog 40:31

”Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de fårvinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.”

 

28. Efeserbrevet 2:9

”Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal havenoget at være stolt af.”

 

29. Romerbrevet 6:23

”For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigtliv i Kristus Jesus, vor Herre.”

 

30. Galaterbrevet 5:23

”Mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikkeimod!”

 

31. Esajas bog 53:5

”Men han blev gennemboret for vore overtrædelser ogknust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sårblev vi helbredt.”

 

32. Første Petersbrev 3:15

”Men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte ogaltid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab fordet håb, I har.”

 

33. Andet Timotheusbrev 3:16

”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt tilundervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed.”

 

34.Matthæusevangeliet 6:33

”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skalalt det andet gives jer i tilgift.”

 

35. Hebræerbrevet 12:2

”Idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder ogfuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden atænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone.”

 

36. Første Petersbrev 5:7

”Og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.”

 

37.Efeserbrevet 2:10

”For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til godegerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.”

 

38. Første Korintherbrev 10:13

”De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige.Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammenmed fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.”

 

39. Matthæusevangeliet 11:28

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærertunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”

 

40. Hebræerbrevet 11:1

”Tro er fast tillid til det, der håbes på,overbevisning om det, der ikke ses.”

 

41. Andet Korintherbrev 5:17

 ”Altså: Er nogen i Kristus, er han en nyskabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!”

 

42. Hebræerbrevet 13:5

 ”Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeresadfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: 'Jeg laderdig ikke i stikken og svigter dig ikke.'”

 

43. Andet Korintherbrev 12:9

”Men han svarede: 'Min nåde er dig nok, for min magtudøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, forat Kristi magt kan være over mig.'”

 

44. Romerbrevet 10:9

”For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre,og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.”

 

45.Esajas Bog 41:10

”Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, forjeg er din Gud, Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder digfast.”

 

46. Første Mosebog 1:26

”Gud sagde: 'Lad os skabe mennesker i vort billede, såde ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle devilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.'”

 

47.Matthæusevangeliet 11:29

”Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg ersagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.”

 

48. Johannesevangeliet 16:33

”Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred imig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.”

 

49. Apostlenes Gerninger 1:8

”En I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer,og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og ligetil jordens ende.”

 

50. Andet Timotheusbrev 1:7

”For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd medkraft og kærlighed og besindighed.”

 

51. Esajas bog 53:4

”Men det var vore sygdomme, han tog, det var vorelidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget afGud.”

 

52. Andet Korintherbrev 5:21

”I har hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikkebegå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen.”

 

53. Romerbrevet 15:13

”Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, såat I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!”

 

54. Johannesevangeliet 11:25

”Jesus sagde til hende: 'Jeg er opstandelsen og livet;den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.'”

 

55. Hebræerbrevet 11:6

”Og når han igen fører sin førstefødte ind i verden,siger han: Alle Guds engle skal kaste sig ned for ham.”

 

56 . Johannesevangeliet 5:24

”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mitord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen,men er gået over fra døden til livet.”

 

57. Jakobsbrevet 1:2

”Brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommerud for prøvelser af forskellige slags.”

 

58. Esajas Bog 53:6

”Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sinvej; men Herren lod al vor skyld ramme ham.”

 

59. Apostlenes Gerninger 2:38

”Peter svarede: 'Omvend jer og lad jer alle døbe iJesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden somgave.'”

 

60. Efeserbrevet 3:20

”Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, atgøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår.”

 

61. Matthæusevangeliet 11:30

”For mit åg er godt, og min byrde er let.”

 

62. Første Mosebog 1:27

"Gud skabte mennesket i sit billede; i Gudsbillede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem." 

 

63. Kolossenserbrevet 3:12

”Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede,inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed.”

 

64. Hebræerbrevet 12:1

"Så lad da også os, som har så stor en sky afvidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så letomklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os."

 

65. Jakobsbrevet 5:16

”Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed forhinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk somden er.”

 

66. Apostlenes Gerninger 17:11

”Disse jøder var mere imødekommende end jøderne iThessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligtSkrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.”

 

67. Fillipperbrevet 4:19

”Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brugfor, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus.”

 

68. Johannesevangeliet 1:1

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, ogOrdet var Gud.”

 

69. Første Korintherbrev 6:19

”Da de havde tilbagelagt femogtyve til tredivestadier, ser de Jesus gå på søen og nærme sig båden, og de blev grebet affrygt.”

 

70. Første Johannesbrev 3:16

”Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og over forham kan vi bringe vort hjerte til ro.”

 

71. Salmernes Bog 133:1

”Hvor er det godt og herligt, når brødre siddersammen!”

 

72. Johannesevangeliet 14:27

”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende imit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt tiljer.”

 

73. Hebræerbrevet 4:12

”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere endnoget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marvfra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.”

 

74. Johannesevangeliet 15:13

”Større kærlighed har ingen end den at sætte sit livtil for sine venner.”

 

75. Mikas Bog 6:8

”Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvadHerren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed ogårvågent vandre med din Gud.”

 

76. Romerbrevet 10:17

”Troen kommer altså af det, der høres, og det, derhøres, kommer i kraft af Kristi ord.”

 

77. Johannesevangeliet 1:12

 ”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret tilat blive Guds børn, dem, der tror på hans navn.”

 

78. Jakobsbrevet 1:12

”Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når hanhar stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, derelsker ham.”

 

79. Jakobsbrevet 1:3

”I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber detudholdenhed.”

 

80. Romerbrevet 8:38

”For jeg er vis på, at hverken død eller liv ellerengle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter.”

 

81. Romerbrevet 8:39

”Eller noget i det høje eller i det dybe eller nogenanden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.”

 

82. Hebræerbrevet 10:25

”Og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som noglehar for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmersig.”

 

83. Andet Petersbrev 1:4

”Og dermed har han også skænket os sine store,dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denneverden med dens begær og få del i guddommelig natur.”

 

84. Fillipperbrevet 1:6

”Og i tillid til, at han, som har begyndt sin godegerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.”

 

85. Salmernes bog 133:3

"Det er som Hermons dug, der falder på Zionsbjerge. For dér giver Herren velsignelsen, livet i al evighed."

 

86. Hebræerbrevet 4:16

"Lad os altså med frimodighed træde frem fornådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rettetid."

 

87. Salmernes bog 37:4

”Find din glæde i Herren så giver han dig, hvad dithjerte ønsker.”

 

88. Johannesevangeliet 3:17

”For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømmeverden, men for at verden skal frelses ved ham.”

 

89. Apostlenes Gerninger 4:12

”Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikkegivet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.”

 

90. Esajas Bog 26:3

”Og hvis vilje er fast. Du bevarer freden, for destoler på dig.”

 

91. Første Petersbrev 2:24

”På sit legeme bar han selv vore synder op på korset,for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev Ihelbredt.”

 

92. Josvabogen 1:8

”Denne lovbog skal du altid have på dine læber; duskal grunde på den dag og nat og omhyggeligt gøre alt, hvad der står i den; davil det gå dig godt, da vil du have lykken med dig.”

 

93. Matthæusevangeliet 28:18

”Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: 'Mig ergivet al magt i himlen og på jorden.'”

 

94. Kollossenserbrevet 3:23

”Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren ogikke for mennesker.”

 

95. Matthæusevangeliet 22:37

”Han sagde til ham: 'Du skal elske Herren din Gud afhele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.'”

 

96. Salmernes Bog 133:2

”Det er som den gode olie på hovedet, der flyder nedover skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.”

 

97. Matthæusevangeliet 5:16

”Således skal jeres lys skinne for mennesker, så deser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.”

 

98. Esajas Bog 55:8

”For jeres planer er ikke mine planer, og jeres vejeer ikke mine veje, siger Herren.”

 

99. Hebræerbrevet 4:15

”For et sted har han sagt således om den syvende dag:'Og på den syvende dag hvilede Gud efter alle sine gerninger.'”

 

100. Johannesevangeliet 13:35

 

”Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis Ihar kærlighed til hinanden.”

 

© Agner Ebild 2011