De fortabte sønners Gud

De fortabte sønners Gud 

Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance

For lidt mere end to tusinde år siden fortalte Jesus en simpel historie om en far og hans to sønner. Det var en historie om oprør, fortry- delse, anger og en helt uventet kærlighed og tilgivelse.

Lignelsen om den fortabte søn er en af de mest kendte fortællinger i Bibelen, men det er de færreste, der har forstået den til bunds. Den tidløse historie handler ikke kun om en fortabt, ung mand, der er stukket af fra hjem- met, men også om en ældre bror, der gem- mer sig under et dybt lag af selvkontrol og moralsk adfærd og har en overlegenhedsfø-

lelse i forhold til de este andre. Vigtigst af alt handler den om en kærlig far, der tilsidesæt- ter alt for at komme sine sønner i møde. Lig- nelsen er en udfordring til kristne menighe- der, der er fyldt med „ældste sønner“, som har svært ved at tilgive og tage imod tilgivelse.

I årets bedeuge bliver du inviteret ind i lignelsen om de to fortabte sønner. Er du yngste-søn, bliver du måske overrasket over Guds ødselhed med sin nåde. Er du ældste- søn, har du måske slet ikke lyst til at tage imod invitationen. Gør det alligevel. Den samme nåde gælder nemlig dig. 

© Agner Ebild 2011