Har du tro til at bede?    v Steffen Færch

IMG_0739

Har du tro til at bede? (en udfordring)

Jeg véd ikke, hvordan du har det, men hvis jeg ikke er bevidst om at holde fast ved bønnen, er jeg tilbøjelig til at ofre eller forkorte den som noget af det første, når daglig- dagens program er presset. Min logik er, at jeg på den måde kan nå mere.

Her udfordrer Paulus mig. For hvis nogen udrettede noget, vi kan se op til, var det ham. Han var nøgleperson i udbredelsen af evangeliet til Europa. Han var en travl mand, der ikke spildte. Alligevel var det selvsamme Paulus, der gang på gang minder os om at bede, hele tiden og om alle mulige ting (Ef 6:18, Fil 4:6 og 1Th 5:17).

Hvordan i alverden fik Paulus tiden til at praktisere, hvad han prædikede; at bede uophørligt? Hvordan får jeg tiden til det? Ved at 'dedikere' mig til bøn (jf. Kol 4:2, engelsk oversættelse). Dedikation handler om at 'sætte noget til side', her vores tid. Det handler om at 'forpligte sig', her til bøn.

Det er ikke svært, hvis jeg virkelig tror på bønnens virkning hos Gud. Eller hvis jeg erkender, at jeg intet kan udrette for Guds Rige i egen kraft, og at det er bønnen – fællesskabet med Gud - der gør mine anstrengelser effektive og frugtbare.

Men tror jeg på, at den retfærdiges bøn virkelig formår meget - min bøn som efterfølger af Jesus (Jak 5:13-20)? Tror jeg, at jeg får, som jeg har tro til? (Mt 8:13, 9:29, Jh 11:40), og ofte går glip af bønnesvar, fordi jeg tvivler, måske i en sådan grad, at bønnen aldrig blev sendt afsted (Mk 11:23, Jak 1:5-8, 4:2)? Tror jeg på, at jeg i Jesu navn må bede om hvad som helst og forvente at få det? (Jh 14:1-17) ”Tro på Gud”, siger Jesus – at han eksisterer og belønner dem, der søger ham (Heb 11:6) - så kan vi kaste vores bjerge (problemer) i havet. (Mk 11:19-26). Utroligt, ikke?

Men uden tillid til, at min bøn rokker den Almægtige Gud, finder jeg sjældent tid til at bede, hvorimod ”tro på en bønne-hørende Gud vil skabe en bønne-elskende kristen” (Andrew Murray). Og uden at jeg bevidst sætter tid til side til bøn, så sker det ikke. 

Bøn er ikke en særlig nådegave. Det er ikke for de få rå. Det er Paulus' formaning men ikke en sur pligt. Det er et privilegie, som Jesus døde for: at vi må have adgang til Faderen gennem Sønnen. Brug din ret – bed til Gud.

af  Steffen Færch 

Forklaring af forkortelser: Mt = Matthæusevangeliet, Mk = Markusevangeliet, Jh = Johannesevangeliet, Ef = Efeserbrevet, Fil = Filipperbrevet, Kol = Kolossenserbrevet, 1Th = Første Thessalonikerbrev, Heb = Hebræerbrevet, Jak = Jakobsbrevet 

© Agner Ebild 2011