Inspiration


Forbønnen spiller en stor rolle i kristendommen

Skikken med at gå i forbøn for andre fandtes ikke alene på Ny Testamentes tid men også på Gammel Testamentes tid, ja den findes i alle religioner. Måske er det begyndt med, at man har bedt familie og venner om at gå i forbøn for sig hos indflydelsesrige personer, f.eks. en fyrste eller konge, når man gerne ville opnå noget fra denne - det er der flere eksempler på i Gammel Testamente. Og da det jævnligt bar frugt, har man derfra videreført det i forhold til Gud. Ypperstepræstens vigtigste opgave var at gå i forbøn for folket. Så det at gå i forbøn for hinanden hos Gud var en udbredt praksis blandt jøder på Jesu tid, og den er blevet videreført af kristne.

Bønnen efter prædikenen ved gudstjenesten skal være en forbøn for mennesker i nød og for dronningen og samfundets ledere. Jeg har som præst jævnligt oplevet, at nogen har bedt mig om forbøn i et konkret anliggende.

Ny Testamente bringer ingen belæring af Jesus om forbøn, men Jesus opfordrer os til at gå et skridt videre end almindelig praksis og endog bede for dem, der forfølger os (Matt.5,44), så det er tydeligt, at Jesus lægger vægt på forbøn. Jesu afskedsbøn (Joh 17) er en lang forbøn både for hans daværende disciple og for hans kommende, bl.a. os.
Apostlen Paulus nævner, at Gud Helligånd går i forbøn for os (Rom. 8,26-34). Det betød også meget for ham, at menighederne huskede ham i deres forbønner, og han opfordrede dem til at bede for hinanden og for samfundets ledere, så de kan udøve godt lederskab.

Hebræerbrevet skildrer Jesus for os som den himmelske ypperstepræst, der går i forbøn for os. Jakob opfordrer i sit brev også til, at vi beder for hinanden og siger, at "en retfærdigs bøn formår meget".

Virker forbøn, nytter det noget? Det tyder al erfaring på, ellers ville det ikke være så udbredt en skik. Mange har fortalt mig om situationer, hvor forbøn helt klart synes at have haft en positiv virkning. Og jeg mener selv at have oplevet det flere gange.

Det er straks sværere at forklare, hvorfor forbøn har en positiv betydning? Lader Gud sin omsorg for os holde tilbage af manglende forbøn? Nej, det tror jeg ikke. Vil Gud os ikke det bedste under alle forhold? Jo, det tror jeg. Så forbønnens virkning består ikke i at påvirke Gud til at ændre mening. Jesus siger om bøn i almindelighed, at vi ikke behøver bruge mange ord i den tro, at vi dermed skal overtale Gud. Gud ved allerede i forvejen, hvad vi har brug for, og vil gerne give os det.

Det er oplagt, at bøn om noget til os selv er med til at gøre os åbne og modtagelige for Guds gaver. Det samme gælder om forbøn for andre, som er til stede, medens vi beder for dem. Men hvordan virker forbøn for personer, som ikke er til stede, og som måske slet ikke ved, at vi beder for dem? Jeg ved det ikke, men erfaringer viser, at også denne forbøn kan være værdifuld. Det er ikke alle åndelige forhold, vores intellekt evner at forklare, somme tider må vi "nøjes" med at bygge på erfaringen.

Med venlig hilsen

Per Mollerup
Cand. theol. og underviser

Kilde: https://www.religion.dk/spørg-om-kristendom/al-erfaring-tyder-på-forbøn-nytter 

Hvorfor er det vigtigt at have et personligt forhold til Gud?

Hvorfor er det vigtigt at have et personligt forhold til Gud?

Bøn er altafgørende for at mission kan lykkes. Hvor der er sket vækkelser, har bøn altid været en afgørende faktor. Derfor er det vigtigt, at vi husker at bede for de mennesker, vi ønsker, skal komme til tro på Jesus.Som Jesu discipel er det vigtigt at prioritere tid sammen med ham. Det smarte er, at vi må bruge ham selv som eksempel! Selvom Jesus var Guds Søn, havde han alligevel brug for at være alene for at bede. I evangelierne står der meget om de undere, Jesus gjorde, og om de ord han sagde, men der står også mange steder, at Jesus gik væk fra rampelyset. Her er nogle eksempler:

• Matt 4,1-11; Mark 1,12-13; Luk 4,1-13: Jesu dåb var begyndelsen på hans tjeneste, der til sidst førte ham til Jerusalem for at dø. Nu skulle han træde offentligt frem og vise jøderne, at Guds Rige var kommet til dem. Og det hele starter med, at Jesus isolerer sig selv og faster i ørkenen i 40 dage! Jesus havde brug for at være meget sammen med Gud, da hans gerning begyndte.

• Luk 6,12-13: Jesus står overfor at skulle vælge de 12 mand, som skulle stå i spidsen for at vidnesbyrdet om ham blev spredt ud til hele verden. I stedet for at få en god nats søvn, så han var frisk og klar i hovedet næste dag, vælger Jesus at bruge natten til at bede. Jesus havde brug for at spørge Gud til råds og lægge det hele over i hans hænder, når han skulle træffe en vigtig beslutning.

• Matt 14,22-23; Mark 6,45-46: Jesus gjorde et stort under foran 5000 mænd, da 5 brød og 2 fisk var nok til at de alle kunne blive mætte. Bagefter sendte han disciplene i forvejen, og da han havde sendt alle menneskene hjem, gik han op på et bjerg for at bede. Jesus havde brug for at bede. Derefter gik han på søen ud til den båd, disciplene var i. Jesus havde brug for stilhed med Gud midt i sin tjeneste – han havde brug for stilhed for at kunne være der for de mennesker han mødte og for dem, som han var sammen med dagligt.

• Matt 26,36-46; Mark 14,32-42; Luk 22,39-46: Da Jesus havde spist påskemåltid med disciplene og indstiftet nadveren gik de udenfor Jerusalem, hvor han blev taget til fange. Mens han ventede på soldaterne, var han alene og bad. Han var bange og ønskede ikke at dø. Jesus havde brug for at lægge alt over i Guds hænder, da det gjaldt allermest, da han skulle fuldføre sin mission.

På samme måde har vi brug for at tanke op, lægge alt over til Gud, eller takke ham. Vi har brug for at bruge tid sammen med ham, som er centrum for vores liv.

Retning på mit liv

At være Jesu discipel handler ikke om at komme op i kirke søndag formiddag, få læst lidt i sin Bibel, lade være med at drikke sig fuld og lade være med at gå i seng med nogen, man ikke er gift med. Jesus er død for os, derfor er vi ikke bundet til at gøre bestemte ting for at kunne være sammen med ham.

Det handler heller ikke om bare at gøre som man har lyst til, fordi Jesus har gjort, hvad der skal gøres. At han er død for mig betyder, at han ønsker fællesskab med mig. Når jeg er kristen, bor han i mig, og jeg må derfor efterhånden lære, at sige nej til de ting, som ikke kommer fra ham. Der følger en form for afkald med det at være Jesu discipel (se fx 1 Pet 1,14-16).

At være discipel handler derfor ikke om de enkelte ting, jeg gør, men om den jeg er og den retning mit liv har. Mine gerninger gør jeg ikke for at Gud kan synes om dem, eller for at vise andre mennesker, hvor ’kristen’ eller ’hellig’ jeg er; jeg gør dem for at tjene Gud, som jeg allerede har forholdet i orden til på grund af hans gerning for mig. Det samme gælder med de personlige ting, som bøn, bibellæsning. Jeg gør det ud fra et ønske om at komme tættere på Gud og være sammen med ham. Discipelskab handler om at leve med Jesus, ikke om at gøre ting for Jesus.

Kilde: http://www.imu.dk/IMU/Discipelskab/Personlig_boen_og_andagt/ 

Gud hører bøn, også når vi beder for vores dyr.

Her er et vidnesbyrd, om hvor stor omsorg Gud har.

Gud hører bøn, også når vi beder for vores dyr.

For 14 dages siden fik vores kat Lucy, som forventet veer. Vi ventede spændt på at se, hvor mange killinger, der ville komme. Efter nogle timer fødte hun en moderkage. Lucy havde stadig veer og virkede til at få det dårligere. Jeg kontaktede en ven, som er uddannet dyrlæge. Han kunne fortælle, at der nok lå en død killing inde i Lucy, og at det var kompliceret. Eftersom Lucy fik det dårligere, besluttede pigerne og jeg, at vi ville lægge hænderne på Lucy og bede for hendes liv. Vi bad og kort tid efter rejste Lucy sig og spiste æggeblomme pisket sammen med fløde og sukkervand. En time efter fødte hun en dødfødt vanskabt killing. Vi var så taknemmelige over, at Lucy havde overlevet. Natten efter skete der noget meget glædeligt. Lucy fik igen veer og præcis 23 timer efter, at Lucy havde født den døde killing, fødte hun den dejligste velskabte røde killing. Vi har valgt at kalde ham Charlie. Gud greb ind og svarede på mere end vores bøn, han reddede både Lucy og Charlie´s liv. Hvilken lykke, jeg tror ikke, at nogen killing nogensinde har fået så meget kærlighed både fra sin mor og vores 5 piger - han bliver så forkælet.

Smil fra Elisabeth

100 mest populære bibelvers

Verdens 100 mest populære bibelvers.

 

Verdens 100 mest populære bibelvers.

 

1. Johannesevangeliet 3:16

”For således elskede Gud verden, at han gav sinenbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigtliv”. 

 

2. Jeremias bog 29:11

”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, sigerHerren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.”

 

3. Romerbrevet 8:28

”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, derelsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.”

 

4. Fillipperbrevet 4:13

”Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.”

 

5. Første Mosebog 1:1

”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.”

 

6. Ordsprogenes bog 3:5

”Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt.”

 

7. Ordsprogenes bog 3:6

”Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.”

 

8. Romerbrevet 12:2

”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jerforvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: detgode, det som behager ham, det fuldkomne.”

 

9. Fillipperbrevet 4:6

 ”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alleforhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.”

 

10. Matthæusevangeliet 28:19

”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til minedisciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.”

 

11. Efeserbrevet 2:8

”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldesikke jer selv, gaven er Guds.”

 

12. Galaterbrevet 5:22

”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred,tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed.”

 

13. Romerbrevet 12:1

”Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed,til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud tilbehag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste.”

 

14. Johannesevangeliet 10:10

”Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge.Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.”

 

15. Apostlenes gerninger 18:10

” Og ingen skal lægge hånd på dig og gøre dig fortræd;for jeg har et talstærkt folk i denne by”.

 

16. Apostlenes gerninger 18:9

”Og Herren sagde til Paulus i et syn om natten: 'Frygtikke! Men tal, og ti ikke, for jeg er med dig.'”

 

17. Apostlenes gerninger 18:11

”Så boede Paulus dér i halvandet år og underviste om Guds ord iblandt dem.”

 

18. Galaterbrevet 2:20

”Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sigselv hen for mig.”

 

19. Første Johannesbrev 1:9

”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.”

 

20. Romerbrevet 3:23

”For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud.”

 

21. Johannesevangeliet 14:6

"Jesus sagde til ham: 'Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.'”

 

22. Matthæusevangliet 28:20

 ”Og idet I lærer dem at holde alt det, som jeghar befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

 

23. Romerbrevet 5:8

”Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristusdøde for os, mens vi endnu var syndere.”

 

24. Fillipperbrevet 4:8

”I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der erædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad derer værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal Ilægge jer på sinde.”

 

25. Fillipperbretvet 4:7

”Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevarejeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.”

 

26. Josvabogen 1:9

”Jeg har jo indsat dig; vær modig og stærk! Nær ikkerædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor dugår.”

 

27. Esajas bog 40:31

”Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de fårvinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.”

 

28. Efeserbrevet 2:9

”Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal havenoget at være stolt af.”

 

29. Romerbrevet 6:23

”For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigtliv i Kristus Jesus, vor Herre.”

 

30. Galaterbrevet 5:23

”Mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikkeimod!”

 

31. Esajas bog 53:5

”Men han blev gennemboret for vore overtrædelser ogknust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sårblev vi helbredt.”

 

32. Første Petersbrev 3:15

”Men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte ogaltid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab fordet håb, I har.”

 

33. Andet Timotheusbrev 3:16

”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt tilundervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed.”

 

34.Matthæusevangeliet 6:33

”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skalalt det andet gives jer i tilgift.”

 

35. Hebræerbrevet 12:2

”Idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder ogfuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden atænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone.”

 

36. Første Petersbrev 5:7

”Og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.”

 

37.Efeserbrevet 2:10

”For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til godegerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.”

 

38. Første Korintherbrev 10:13

”De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige.Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammenmed fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.”

 

39. Matthæusevangeliet 11:28

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærertunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”

 

40. Hebræerbrevet 11:1

”Tro er fast tillid til det, der håbes på,overbevisning om det, der ikke ses.”

 

41. Andet Korintherbrev 5:17

 ”Altså: Er nogen i Kristus, er han en nyskabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!”

 

42. Hebræerbrevet 13:5

 ”Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeresadfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: 'Jeg laderdig ikke i stikken og svigter dig ikke.'”

 

43. Andet Korintherbrev 12:9

”Men han svarede: 'Min nåde er dig nok, for min magtudøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, forat Kristi magt kan være over mig.'”

 

44. Romerbrevet 10:9

”For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre,og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.”

 

45.Esajas Bog 41:10

”Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, forjeg er din Gud, Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder digfast.”

 

46. Første Mosebog 1:26

”Gud sagde: 'Lad os skabe mennesker i vort billede, såde ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle devilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.'”

 

47.Matthæusevangeliet 11:29

”Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg ersagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.”

 

48. Johannesevangeliet 16:33

”Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred imig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.”

 

49. Apostlenes Gerninger 1:8

”En I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer,og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og ligetil jordens ende.”

 

50. Andet Timotheusbrev 1:7

”For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd medkraft og kærlighed og besindighed.”

 

51. Esajas bog 53:4

”Men det var vore sygdomme, han tog, det var vorelidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget afGud.”

 

52. Andet Korintherbrev 5:21

”I har hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikkebegå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen.”

 

53. Romerbrevet 15:13

”Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, såat I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!”

 

54. Johannesevangeliet 11:25

”Jesus sagde til hende: 'Jeg er opstandelsen og livet;den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.'”

 

55. Hebræerbrevet 11:6

”Og når han igen fører sin førstefødte ind i verden,siger han: Alle Guds engle skal kaste sig ned for ham.”

 

56 . Johannesevangeliet 5:24

”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mitord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen,men er gået over fra døden til livet.”

 

57. Jakobsbrevet 1:2

”Brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommerud for prøvelser af forskellige slags.”

 

58. Esajas Bog 53:6

”Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sinvej; men Herren lod al vor skyld ramme ham.”

 

59. Apostlenes Gerninger 2:38

”Peter svarede: 'Omvend jer og lad jer alle døbe iJesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden somgave.'”

 

60. Efeserbrevet 3:20

”Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, atgøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår.”

 

61. Matthæusevangeliet 11:30

”For mit åg er godt, og min byrde er let.”

 

62. Første Mosebog 1:27

"Gud skabte mennesket i sit billede; i Gudsbillede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem." 

 

63. Kolossenserbrevet 3:12

”Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede,inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed.”

 

64. Hebræerbrevet 12:1

"Så lad da også os, som har så stor en sky afvidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så letomklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os."

 

65. Jakobsbrevet 5:16

”Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed forhinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk somden er.”

 

66. Apostlenes Gerninger 17:11

”Disse jøder var mere imødekommende end jøderne iThessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligtSkrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.”

 

67. Fillipperbrevet 4:19

”Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brugfor, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus.”

 

68. Johannesevangeliet 1:1

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, ogOrdet var Gud.”

 

69. Første Korintherbrev 6:19

”Da de havde tilbagelagt femogtyve til tredivestadier, ser de Jesus gå på søen og nærme sig båden, og de blev grebet affrygt.”

 

70. Første Johannesbrev 3:16

”Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og over forham kan vi bringe vort hjerte til ro.”

 

71. Salmernes Bog 133:1

”Hvor er det godt og herligt, når brødre siddersammen!”

 

72. Johannesevangeliet 14:27

”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende imit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt tiljer.”

 

73. Hebræerbrevet 4:12

”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere endnoget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marvfra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.”

 

74. Johannesevangeliet 15:13

”Større kærlighed har ingen end den at sætte sit livtil for sine venner.”

 

75. Mikas Bog 6:8

”Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvadHerren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed ogårvågent vandre med din Gud.”

 

76. Romerbrevet 10:17

”Troen kommer altså af det, der høres, og det, derhøres, kommer i kraft af Kristi ord.”

 

77. Johannesevangeliet 1:12

 ”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret tilat blive Guds børn, dem, der tror på hans navn.”

 

78. Jakobsbrevet 1:12

”Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når hanhar stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, derelsker ham.”

 

79. Jakobsbrevet 1:3

”I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber detudholdenhed.”

 

80. Romerbrevet 8:38

”For jeg er vis på, at hverken død eller liv ellerengle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter.”

 

81. Romerbrevet 8:39

”Eller noget i det høje eller i det dybe eller nogenanden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.”

 

82. Hebræerbrevet 10:25

”Og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som noglehar for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmersig.”

 

83. Andet Petersbrev 1:4

”Og dermed har han også skænket os sine store,dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denneverden med dens begær og få del i guddommelig natur.”

 

84. Fillipperbrevet 1:6

”Og i tillid til, at han, som har begyndt sin godegerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.”

 

85. Salmernes bog 133:3

"Det er som Hermons dug, der falder på Zionsbjerge. For dér giver Herren velsignelsen, livet i al evighed."

 

86. Hebræerbrevet 4:16

"Lad os altså med frimodighed træde frem fornådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rettetid."

 

87. Salmernes bog 37:4

”Find din glæde i Herren så giver han dig, hvad dithjerte ønsker.”

 

88. Johannesevangeliet 3:17

”For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømmeverden, men for at verden skal frelses ved ham.”

 

89. Apostlenes Gerninger 4:12

”Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikkegivet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.”

 

90. Esajas Bog 26:3

”Og hvis vilje er fast. Du bevarer freden, for destoler på dig.”

 

91. Første Petersbrev 2:24

”På sit legeme bar han selv vore synder op på korset,for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev Ihelbredt.”

 

92. Josvabogen 1:8

”Denne lovbog skal du altid have på dine læber; duskal grunde på den dag og nat og omhyggeligt gøre alt, hvad der står i den; davil det gå dig godt, da vil du have lykken med dig.”

 

93. Matthæusevangeliet 28:18

”Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: 'Mig ergivet al magt i himlen og på jorden.'”

 

94. Kollossenserbrevet 3:23

”Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren ogikke for mennesker.”

 

95. Matthæusevangeliet 22:37

”Han sagde til ham: 'Du skal elske Herren din Gud afhele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.'”

 

96. Salmernes Bog 133:2

”Det er som den gode olie på hovedet, der flyder nedover skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.”

 

97. Matthæusevangeliet 5:16

”Således skal jeres lys skinne for mennesker, så deser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.”

 

98. Esajas Bog 55:8

”For jeres planer er ikke mine planer, og jeres vejeer ikke mine veje, siger Herren.”

 

99. Hebræerbrevet 4:15

”For et sted har han sagt således om den syvende dag:'Og på den syvende dag hvilede Gud efter alle sine gerninger.'”

 

100. Johannesevangeliet 13:35

 

”Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis Ihar kærlighed til hinanden.”

 

De fortabte sønners Gud

De fortabte sønners Gud 

Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance

For lidt mere end to tusinde år siden fortalte Jesus en simpel historie om en far og hans to sønner. Det var en historie om oprør, fortry- delse, anger og en helt uventet kærlighed og tilgivelse.

Lignelsen om den fortabte søn er en af de mest kendte fortællinger i Bibelen, men det er de færreste, der har forstået den til bunds. Den tidløse historie handler ikke kun om en fortabt, ung mand, der er stukket af fra hjem- met, men også om en ældre bror, der gem- mer sig under et dybt lag af selvkontrol og moralsk adfærd og har en overlegenhedsfø-

lelse i forhold til de este andre. Vigtigst af alt handler den om en kærlig far, der tilsidesæt- ter alt for at komme sine sønner i møde. Lig- nelsen er en udfordring til kristne menighe- der, der er fyldt med „ældste sønner“, som har svært ved at tilgive og tage imod tilgivelse.

I årets bedeuge bliver du inviteret ind i lignelsen om de to fortabte sønner. Er du yngste-søn, bliver du måske overrasket over Guds ødselhed med sin nåde. Er du ældste- søn, har du måske slet ikke lyst til at tage imod invitationen. Gør det alligevel. Den samme nåde gælder nemlig dig. 

84 procent af verdens syv milliarder - tilslutter sig en eller anden form for religion.

I forhold til at bede for nationer og folk kan denne artikkel være nyttig.

Lånt fra http://www.religion.dk/viden/de-10-største-religioner-i-verden 

"Ingen religion" er i dag verdens tredjestørste religion. Se her, hvor ange mennesker der tror på hvad, i en top ti over de største I eligioner i verdenMere end otte ud af ti mennesker på Jorden 84 procent af verdens syv milliarder - tilslutter sig en eller anden form for religion. 

Det viser en optælling, som den uafhængige amerikanske tænketank PEW Research Center har foretaget. Tænketanken har også medtaget dem, der ikke tror på noget, og på en top ti over verdens største religioner er den gruppe den tredjestørste.

SE HELE TOP 10-LISTEN HER:

10: Jainreligionen og shinto henholdsvis 4,2 og 4 millioner
Mere end 400 millioner, cirka 6 procent af verdens befolkning, praktiserer folkereligioner fra afrikansk, kinesisk, indiansk eller oprindelig australsk kultur.

Yderligere 58 millioner, eller lige under 1 procent, tilhører andre religioner som bahaijainsikhismeshintotaoismewicca og zoroastrianisme.

Blandt de største af de "små religioner" er jainreligionen og shinto. De sniger sig ind på en næsten delt 10.-plads med henholdsvis 4,2 millioner tilhængere for jainreligionen og 4 millioner shinto-tilhængere.

Jainreligionen opstod sideløbende med buddhismen i Indien. Shinto-religionen opstod i Japan omkring år 1000 f.kr. 

LÆS MERE:
Janisreligionen kort fortalt
Shinto kort fortalt
10 religioner du ikke vidste eksisterede
7 eksempler på blanding af religioner

9: Bahá'í 7 millioner
Det mest bemærkelsesværdige ved, at bahá'í optræder på denne top ti, er måske religionens alder. Bahá'í-religionen opstod så sent som 1863 i Persien og går kort fortalt ud på, at menneskeheden skal forenes. Bahá'í trækker på lærdom fra islam og kristendom.

LÆS MERE:
Bahá'í kort fortalt

8: Jødedommen 14 millioner
Ud af jødedommen udspringer både kristendom og islam samt en række mindre religioner. Den gamle religion praktiseres i dag af omkring 0,2 procent af verdens befolkning.

LÆS MERE:
De ti vigtigste ting at vide om jødedomen
Tema: Jødedom

7: Juche 19 millioner
Juche er den religion og ideologi, som dyrkes i Nordkorea. Religionens søjler er staten, lederskab, politisk- og økonomisk uafhængighed og fællesproduktion. Juche udspringer af marxisme og kaldes somme tider, spottende, for Kimilisme efter Nordkoreas tidligere diktator Kim Jong-il. 

LÆS MERE:
Juche kort fortalt
Nordkorea: Østens Jerusalem er knust

6: Sikhismen 23 millioner
Sikh-religionen er en forholdsvis ung religion fra 1400-tallet, der blev udformet af en række guruer. I sikhismen ses en guru som en repræsentation for Gud, der skal vejlede den rettroende til at leve korrekt og derved opnå frelse.

Sikh-religionen er inspireret af andre religioner som islam og hinduismen, men tager afstand fra disse religioners ritualiserede side.

LÆS MERE: 
Hvad er sikhisme?
Tema: Sikhisme

5: Buddhismen 500 millioner
I antal er der langt fra femte- til sjettepladsen på denne top ti. Buddhisme er en religion, som syv procent af verdens befolkning følger. Buddhismen bygger på den lære, den historiske Buddha prædikede omkring 600-400 f.kr.

LÆS MERE:
De ti vigtigste ting at vide om buddhismen
Tema: Buddhismen

4: Hinduismen 1 milliard
Der er cirka dobbelt så mange hinduister, som der er buddhister i verden: En milliard eller 14 procent af alle mennesker på planeten vedkender sig denne religion, men hele 80 procent af dem bor i Indien. I modsætning til andre af de store nutidige religioner har hinduisme ingen grundlægger, intet enkelt helligskrift som Koranen eller Bibelen og ingen fælles trosbekendelse, der kan henvises til.

LÆS MERE:
De ti vigtigste ting at vide om hinduisme
Tema: Hinduisme

3: Ingen religiøs identitet 1,1 milliarder
På tredjepladsen over de ti største religioner i verden er det måske lidt misvisende at tælle dem med, der ikke har nogen religiøs tilknytning. Men faktisk er der langt flere, der ikke tror på nogen af de klassiske religioner, end der er hinduister i verden. Og cirka lige så mange, som der er katolikker i verden.

1,1 milliard mennesker, 16 procent, svarer i PEWs undersøgelse enten jeg har intet religiøst tilhørsforhold eller jeg tror ikke på noget." Flertallet af dem, der svarer sådan, bor i Kina, som er det land i verden med flest erklærede ateister.

LÆS MERE:
Ateisme kort fortalt
Undersøgelse: Her er verdens ateister

2: Islam 1,6 milliarder
Ikke mindre end 23 procent af verdens befolkning er muslimer. 1,6 milliarder mennesker i alt. Ligesom kristendom findes islam i flere afskygninger. De to største og mest kendte dele af islam er sunni- og shiaislam.

LÆS MERE:
De ti vigtigste ting at vide om islam
Tema: Islam

1: Kristendom 2,2 milliarder
Med 2,2 milliarder tilhængere er kristendom med stor margen verdens største religion. Næsten 32 procent af verdens befolkning kalder sig kristne, om det så være sig katolik, protestant, ortodoks eller noget helt tredje.

LÆS MERE:
De ti vigtigste ting at vide om kristendom
Tema: Kristendom
Sådan har kristendommens verdenskort ændret sig på 100 år

Kilder: PEW Research CenterThe Washington PostAmerican Live Wirereligionsleksikon på religion.dk

10 Bibeltekster om helbredelse

10 Bibeltekster om helbredelse


1. 
"Glad hjerte giver godt helbred,
modløshed udtørrer knoglerne."
(Ordsprogenes Bog 17;22)

2.
"Min søn, lyt til mine ord,
vend dit øre mod det, jeg siger,
lad det ikke vige fra dine øjne,
bevar det i dit hjerte;
for det er livet for den, der har fundet det,
lægedom for hele hans legeme."
(Ordsprogenes Bog 4; 20-22)

3.
"Hvis du er lydig mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, så vil jeg ikke påføre dig nogen af de sygdomme, jeg har påført egypterne, for jeg er Herren, der læger dig."
(2. Mosebog 15; 26)

4.
"I skal dyrke Herren jeres Gud; så vil han velsigne dit brød og dit vand. Jeg vil tage sygdom bort fra dig; i dit land skal der ikke findes nogen kvinde, der aborterer eller er ufrugtbar. Jeg giver dig det fulde mål af leveår."
(2. Mosebog 23; 25-26)

5.
"Da råbte de til Herren i deres nød,
og han frelste dem fra deres trængsler.
Han sendte sit ord og helbredte dem
og reddede deres liv fra graven.
De skal takke Herren for hans trofasthed
og for hans undere mod mennesker."
(Salmernes Bog 107; 19-21)

6.
"Herre min Gud,
jeg råbte til dig om hjælp,
og du helbredte mig."
(Salmernes Bog 30; 3)

7.
"I skal høre og høre, men intet fatte,
I skal se og se, men intet forstå.

For dette folks hjerte er dækket med fedt,
og med ørerne hører de tungt,
og deres øjne har de lukket til,
for at de ikke skal se med øjnene,
høre med ørerne og fatte med hjertet
og vende om, så jeg må helbrede dem."
(Matthæusevangeliet 13; 14-15)

8.
"Og da de var kommet over søen, nåede de land ved Genesaret. 
Folk på stedet genkendte ham og sendte bud til hele omegnen, og de kom til ham med alle de syge, og de bad ham om bare at måtte røre ved kvasten på hans kappe; og alle, der rørte ved ham, blev frelst."
(Matthæusevangeliet 14; 34-36) 

9.
"I ved, hvad der er sket i hele Judæa, det der begyndte i Galilæa efter den dåb, Johannes prædikede: hvordan Gud salvede Jesus fra Nazaret med Helligånd og kraft, og hvordan Jesus færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under Djævelens herredømme; for Gud var med ham." 
(Apostlenes Gerninger 10; 37-38)

10.

Esajas 53

v1 Hvem troede på det, vi hørte?

For hvem blev Herrens arm åbenbaret?

v2 Han skød op foran Herren som en spire,

som et rodskud af den tørre jord.

Hans skikkelse havde ingen skønhed,

vi så ham, men vi brød os ikke om synet.

v3 Foragtet og opgivet af mennesker,

en lidelsernes mand, kendt med sygdom,

én man skjuler ansigtet for,

foragtet, vi regnede ham ikke for noget.

v4 Men det var vore sygdomme, han tog,

det var vore lidelser, han bar;

og vi regnede ham for en, der var ramt,

slået og plaget af Gud.

v5 Men han blev gennemboret for vore overtrædelser

og knust for vore synder.

Han blev straffet, for at vi kunne få fred,

ved hans sår blev vi helbredt.

v6 Vi flakkede alle om som får,

vi vendte os hver sin vej;

men Herren lod al vor skyld ramme ham.

v7 Han blev plaget og mishandlet,

men han åbnede ikke sin mund;

som et lam, der føres til slagtning,

som et får, der er stumt, mens det klippes,

åbnede han ikke sin mund.

v8 Fra fængsel og dom blev han taget bort.

Hvem tænkte på hans slægt,

da han blev revet bort fra de levendes land?

For mit folks synd blev han ramt.

v9 Man gav ham grav blandt forbrydere

og gravplads blandt de rige,

skønt han ikke havde øvet uret,

der fandtes ikke svig i hans mund.

v10 Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom.

Når hans liv er bragt som skyldoffer,

ser han afkom og får et langt liv,

og Herrens vilje lykkes ved ham.

v11 Efter sin lidelse ser han lys,

han mættes ved sin indsigt.

Min tjener bringer retfærdighed til de mange,

og han bærer på deres synder.

v12 Derfor giver jeg ham del med de store,

med de mægtige deler han bytte,

fordi han hengav sit liv til døden

og blev regnet blandt lovbrydere.

Men han bar de manges synd

og trådte i stedet for syndere..

(Esajas' Bog 53; 1-6)

Bøn for Israel og mellemøsten

Bøn mellemøsten


Bøn en menneskeret -Jørn Hyldgaard

Audiofil

IMG_0985
"Bøn en menneskeret"
Jørn Hyldgaard
Søndag d. 16. marts 2014
50 min. 22. mb.

Links


Evangelisk Alliance har som opgave at inspirere til bøn for kirken og samfundet og til engagement i kristen verdensmission.  http://www.evangeliskalliance.dk 


Peter Tinggaard

FORBEDER, FORFATTER OG FOREDRAGSHOLDER    

http://petertinggaard.dk


http://www.prayfordenmark.com

© Agner Ebild 2011