Hvad siger Bibelen om bøn?

Uddrag af et undervisningsmateriale for teenagers udgivet af PBU kaldt “TEENTRO"


Hvad siger Bibelen om bøn?

+  Vi kan bede enkelt og naturligt, ligesom når man snakker med en ven (Matt. 6:5-15).

+  Gud hører altid bøn (Salme 53:2 og 16-17).

+  Gud vil altid svare på bøn (Salme 116:1).

+  Af og til har vi brug for at være tålmodige, når vi har bedt om noget (Luk. 18:1-8 &

Luk.11:5-8).

+  Gud taler til os i bønnen, det er ikke kun os, der taler til ham (Jeremias 33:3).

+  Sig ofte tak til Gud. Det er altid godt at starte med at takke Gud, det giver det rette

fokus. Med fokus på ham i stedet for dine egne følelser, kan du tro på at alt er muligt,

også at du kan få bønnesvar (Fil. 4:6-7).

© Agner Ebild 2011