Lidt fra Bibelen om bøn

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.

Matthæusevangeliet kapitel 7, vers 7-8


Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det. Når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget mod nogen, for at også jeres fader i himlene kan tilgive jeres overtrædelser.
 Markusevangeliet kapitel 11, vers 24-25


Når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I
Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 5-8


Derfor skal I bede således:Vor Fader, du som er i himlene!Helliget blive dit navn,komme dit rige,ske din viljesom i himlen således også på jorden;giv os i dag vort daglige brød,og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,og led os ikke ind i fristelse,men fri os fra det onde.For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
 Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 9-13


Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.
Romerbrevet kapitel 12, vers 12


Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.
Johannesevangeliet kapitel 16, vers 23


Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Filipperbrevet kapitel 4, vers 6-7 


Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig.
Jesus i Johannesevangeliet kapitel 17, vers 9


Men jeg beder til digi nådens tid, Herre,svar mig i din store trofasthed, Gud,med din sikre hjælp!Red mig op af dyndet, så jeg ikke synker til bunds,red mig fra dem, der hader mig, og fra det dybe vand!Lad ikke strømmen skylle sammen over mig,lad ikke dybet opsluge mig,
David i Salmernes bog kapitel 69, vers 14-16


Hør min klage, Gud,lyt til min bøn!Fra jordens enderåber jeg til dig,når jeg føler afmagt.
David i Salmernes bog kapitel 61, vers 2-3

© Agner Ebild 2011