Bønnecitater


”Der er intet, der får os til at elske andre mere, end det at bede for dem” -  William Law

”Hvert eneste tegn på fremgang i mission, kan føres direkte tilbage til bøn.” A.T. Pierson

"At længes efter vækkelse uden samtidigt at bruge tid i bøn, er at længes den ene vej, mens man selv trasker i modsat retning." - A.W. Tozer

Gud giver os aldrig indsigt i andres problemer for at vi skal kritisere, men for at vi skal bede. - Oswald Chambers

”De mægtigste bønner er dem, som er Gennemvædet af Guds levende ord”

- Herbert Lockyer

”Det er nødvendigt at ruske op i sit hjerte for at bede. For ellers vil hjertet langsomt sygne hen.”

                                                          Johannes af Kronstadt

Bøn er at strække sig ud efter ting i den usynlige verden, mens faste er at give slip på ting i den synlige verden. - Andrew Murray

Mennesker kan overhøre vores ord, afvise vores budskaber, angribe vores synspunkter og udvise foragt for os; men de har intet forsvar mod vores bønner. - frit efter J. Sidlow Baxter

At bede i tro er ikke at fornægte at du har et problem, men at tro Gud er STØRRE end dit problem. - Dr. Jerry Fowler

Bøn er både ærefrygt og nærhed, både kamp og virkelighed. Vi oplever ikke alle aspekterne, hver gang vi beder, men alle re aspekter bør være væsentlige dele af vores bøn set over hele livsforløbet. - Timothy Keller

“Bøn er et mysterium!” - Agner Ebild

”Hvis Gud er Gud, er der intet, han ikke ved. Derfor bør vi ikke bede, som om vi vil undervise ham om noget” -                                          Guy Appére

Dér hvor der er megen bøn, vil der være meget af Helligånden. Og dér hvor der er meget af Helligånden, vil der blive mere og mere bøn. - Andrew Murray

Vi spilder det meste af vores tid med enten at få Gud til at gøre noget, han allerede har gjort - eller med at bede ham gøre noget, han har sagt, vi skal gøre. - Jacquelyn K. Heasley

”Når du beder, så vogt dig mest af alt for at begrænse Gud! Ikke kun ved vantro, men også ved at forestille dig, at du ved, hvad han kan gøre. Nej forvent tværtimod overraskelser, som er ”langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår”.” -                                                           Andrew Murray

bøn skaber fællesskab 2

"Der har aldrig været en vækkelse i noget land eller område, som ikke begyndte med forenet bøn." - D.A.T. Pierson

Der er ingen kraft så stærk som vedholdende bøn. Den forvandler almindeligt dødelige til mænd af styrke. Den bringer kraft. Den bringer ild. Den bringer liv. Den bringer Gud.” - Samuel Chadwick

”Lad det hver dag være din opgave, i dit hemmelige lønkammer, at møde den Hellige Gud. Du vil få rigeligt igen for det besvær det måtte koste dig. Belønningen vil være sikker og righoldig.” A Murray

"Bøn føder bøn" Agner Ebild 

Bøn i den højeste form er smertelig sjæleanstrengelse – Leonard Ravenhill

"Bøn bygger bro!" - Agner Ebild

En kirke uden bøn er som en bil, der kun kan køre i første gear. For det er bønnen, som er vores gearskifte system.  -Peter Tinggaard


Værdien af daglige bønnetider er ikke, at han hører os bedre, men snarere at vi bliver bedre til at høre ham. - frit efter William McGill

Lad dit hjerte blive formet af dine bønner, og så vil alt i dit liv gradvis blive rettet ind efter det, du beder. - frit efter Robert McCheyne

Vi må ændre vores liv for at ændre vores hjerter. Thi det er umuligt at leve på en måde og bede på en anden. - frit efter William Law

Mod er frygt, som har bedt sine bønner. - Dorothy Bernard

Nogle mennesker står på tæerne i deres iver efter at trænge igennem til Gud - men det er helt forkert grebet an. Fald ned på dine knæ og lyt til ham, og så vil han let kunne høre dine bønner. - frit efter Ever Garrison

Din bøn er gnisten, der trækker gnisten fra himlen -Agner Ebild

Millioner af mennesker i verden beder hver dag ”ske din vilje” i Fader Vor – uden antydning af motivation til at følge nogen vilje anden end deres egen. - frit efter Aldous Huxley


Jeg lever i bønnens verden: Jeg beder, når jeg går, og når jeg lægger mig, og når jeg rejser mig - og svarene kommer hele tiden. - Georg Müller

Vi får kun små bønnesvar, fordi det er det, vi forventer. Gud svarer os ud fra det, der er i vores hjerter. - frit efter Richard Alleine

Når du beder, så vogt dig mest af alt fra at begrænse Gud! Ikke kun ved vantro, men også ved at forestille dig, at du ved, hvad han kan gøre. Nej, forvent tværtimod overraskelser, som er "langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår." - frit efter Andrew Murray

Arbejd som om du har hundrede år igen. Bed som om du skal dø i morgen. - Benjamin Franklin

Hvis din bøn ikke åbner en dør, så lad være med at forsøge at tvinge den op med magt. - Lyell Rader

Hvis Gud kan gøre alt, han ønsker at gøre, helt uafhængigt af vores bønner, så er der ingen grund til at bede, og så er ordene ”komme dit rige”, og ”ske din vilje” tomme og indholdsløse bønner. Men sandheden er, at Gud venter på, at vi skal træde på banen og bede i overensstemmelse med hans vilje, før han kan gøre det. Uden ham KAN vi ikke udrette noget, men uden os VIL han ikke gøre noget. - frit efter Chip Brogden

Dybest set er det, vi oftest beder Gud om, ikke at hans vilje skal ske med os, men at han skal godkende det, vi alligevel har tænkt os at gøre. - frit efter Helga Bergold Gross

Før vi virkelig kan bede: "Herre, komme dit rige!", må vi være klar til at sige farvel til vores egne riger. - frit efter Alan Redpath

Gud gør ikke noget, hvis ikke vi beder. Men når vi beder kan han gøre absolut alt! - frit efter John Wesley

Bøn handler ikke om at overvinde Guds modvilje, men i stedet om at gribe fat i hans enorme villighed. - Martin Luther

Bøn det rykker
"Bøn og forbøn er en motorvej af kærlighed og muligheder." - Aage Christtreu

"Djevelen kan håne vår intelligens, spotte vårt slit og forakte vår tro, men han skjelver når vi ber".
Ukjent

”Love is doing small things with great love. “ - Mother Teresa of Calcutta


”Bøn og kun bøn genskaber mit perspektiv til noget, der mere ligner Guds.”  -   Philip Yancey.


“How happy we would be if we could find the treasure of which the Gospel speaks; all else would be as nothing. As it is boundless, the more you search for it the greater the riches you will find; let us search unceasingly and let us not stop until we have found it.” ― Brother Lawrence, The Practice of the Presence of God

”Bøn forener sjælen med Gud”

                             Julian af Norwich


"Beskrivelserne af de første kristnes praksis med at samles og bede om søndagen er ikke at forstå som et påbud. Traditionen er snarere opstået som en spontan fejring af Jesu opstandelse end som et resultat af en bibelsk forskrift."  - Nana Hauge


”Når et tog kører ind i en mørk tunnel, skal du

ikke smide billetten væk og springe af toget. Du

skal forholde dig i ro og stole på togføreren.”

                             Corrie ten Boom.


”Hvis din dag er indhegnet i bøn, vil det være langt svære at stjæle dagens velsignelser fra dig”            Ukendt

"Bøn er at søge at være ét med Guds vilje døgnet rundt.” - Mother Teresa

 "Bed som om alt afhænger af Gud, men arbejd som om alt afhænger af dig." 
Augustin (354-430) kirkefader og filosof 


"Det, at Guds vilje er det mulige, gør, at jeg kan bede; er den blot det nødvendige, er mennesket væsentligen lige så umælende som dyret."
Søren Kierkegaard (1813-1855) dansk filosof og forfatter"Jeg har mange gange været nødt til at gå på knæ og bede, fordi jeg har været helt overbevist om, at der ikke var andre steder at henvende sig." 
Abraham Lincoln (1809-1865) amerikansk præsident

"Gud taler, når vore hjerter er stille. At lytte er begyndelsen på en bøn." 
Moder Teresa (1910-1997) albansk-indisk nonne og ordensstifter"Bøn, det rykker!”  - Søren Kokkenborg, National leder af Teen Challenge Danmark.

”Selv en tåbe kan se, hvor mange kerner, der er i et æble.

Men det er kun Gud der kan se hvor mange æbler, der er i en kerne.”

- Robert H. Schuller

“Bøn er en utroelig god indikator med hensyn til vores forhold til Gud!” - Manuel Vigilius

“I must first have the sense of God's possession of me before I can have the sense of His presence with me.” ― Watchman Nee, The Normal Christian Life

“Do not be discouraged by the resistance you will encounter from your human nature; you must go against your human inclinations. Often, in the beginning, you will think that you are wasting time, but you must go on, be determined and persevere in it until death, despite all the difficulties.” ― Brother Lawrence, The Practice of the Presence of God


“Why do some persons 'find' God in a way that others do not? Why does God manifest His Presence to some and let multitudes of others struggle along in the half-light of imperfect Christian experience? Of course the will of God is the same for all. He has no favorites within His household. All He has ever done for any of His children He will do for all of His children. The difference lies not with God but with us.” ― A.W. Tozer, The Pursuit of God


“Life with God's presence is richer and more secured.” ― Lailah Gifty Akita

”Det eneste håb for verden i dag er, at kirken igen bliver gjort til bedehus for alle folk” -    Jim Cymbala


Bøn er en katalysator for fællesskab. - Agner Ebild


”Hvis ilden går ud i kirkens varmefyr, vil bygningen fortsat se smart og ren ud, men den vil være kold. Sådan er det også med bønnen.Uden bønnen bliver kirken ligeså kold som verden udenfor.”    -  Leonard Ravenhill


”Hvis ikke jeg havde haft bønnens ånd, ville jeg ikke kunne udrette noget”

                      -  Charles Finney

"Din bøn kan være et lys i en andens mørke!”  -  Agner Ebild

”Bibelen åbenbarer, hvad Gud kan gøre, når mennesker beder.” - 

A.T.Pierson

Når Gud sætter dig i brand, vil folk opdage, at du er i brand!!!

- Agner Ebild       


"Bøn er et vindue ind til vores inderste forhold til GUD"

- Manuel Vigilius


"Den som har lært at bede har lært den største hemmelighed til et helligt og lykkeligt liv." William Law, (Anglikansk forfatter)

“He who has learned to pray has learned the greatest secret of a holy and happy life.” – William Law, (Anglican author).

“It is unscriptural to pray for the sick if one is not prepared also to cast out demons. Jesus did not separate one from the other.” - Derek Prince


gnisten


“I kælderen kalder Jesus dig ud af din åndelige depression, for at føre dig ud af isolation og genoprette dit overskud til relation!” Dan S. Jacobi

Bibelens ord er kraftfuldt værktøj i en forbeders mund! - Agner Ebild

                                                          Robert H. SchullerAugustin (354-430) kirkefader og filosof

Augustin (354-430) kirkefader og filosof

© Agner Ebild 2011